Klubbens historia

 

HISTORIK

 

ÖRNSKÖLDSKATTEN bildades den 27/10 1982. Elisabeth Björk tog initiativet och inbjöd till ett startmöte för intresserade kattvänner på Esso motell i Ö-vik.

Dåvarande SVERAKs ordförande, Alva Uddin, som själv hade rötter i Ö-vik var närvarande och hjälpte till i proceduren.

Ett 20-tal slöt upp och klubben var ett faktum. Norrlands andra kattklubb såg sitt ljus.

Klubbens allra första styrelse såg ut på detta vis:

Ordförande: Gordon Mills, Vice Ordförande: Håkan Asplund, Sekreterare: Elisabeth Björk, Vice Sekreterare: Kerstin Sjölund (Eriksson), Kassör: Åke Grundberg, Ledamöter: Ingemar & Ylva Lang.

Medlemsantalet ökade snabbt och klubben hade snabbt ca 250 medlemmar spridda runt om i Sverige.

Med detta stöd startade klubben ett flertal aktiviteter. Kastreringskampanjer, informationsmöten, medlemsaktiviteter, klubbtidning, oponionsbildning mm mm.

Hösten 1984 var det så dags för klubbens första utställning.

Under ett antal år arrangerade klubben två utställningar per år. En i Ö-vik och en på annan ort där vi hade medlemssektioner. Pga detta intresse knoppade det snart upp nya norrlandsklubbar. Björkstakatten kom först, sedan Medelpads kattklubb, Norrskenskatten, Solkatten och Storsjökatten.

Allt eftersom startade fd ÖKN medlemmar nya klubbar och i och med det blev också Örnsköldskatten mindre. Klubben ligger idag på stadiga 40 medlemmar sedan några år tillbaka. Fortfarande har vi medlemmar boende runt om i landet.

Örnsköldskatten och Björkstakatten arrangerade en propagandeutställning i Obbola 1987. Vinsten från den sattes i en fond 1988 (Norrlandfonden) och överfördes sedan och blev grundplåt till SVERAKs forskningsfond.

BJK, NOS, SUK och ÖKN startade ganska snart ett Norrlandsmästerskap som fortgår än i dag. Numera ingår dessutom SÖK, MEK, HÄK och SOL.