Omplacering

 

Har du en katt du vill omplacera?

 

Här kan du, som medlem, annonsera om du har en katt du vill omplacera.

Maila Kerstin Sjölund Eriksson, safirens@hotmail.com.

Annonsen ligger kvar 2 månader om inte annat överenskommes. Meddela också när katten är omplacerad.

Omplacering