Utställningsanmälan

 

 

 

 

Nedan hittar du blanketten du behöver som utställare.

Du skall skicka den till Kerstin Sjölund Eriksson, Rapsvägen 11, 892 33 Domsjö.

 

Läs igenom utställande klubbs inbjudan nogrannt. Kom ihåg att fylla i allt som efterfrågas. De flesta utställningar idag är en 2-certsutställning. Dvs två utställningar på en och samma helg. Väljer du att ställa ut båda dagarna så kan du anmäla på samma blankett. Fyll bara i det/de datum du vill delta längst upp på blanketten. Det står Lördag (LÖ) och Söndag (SÖ). Kom dessutom ihåg att fylla i vilken klass katten skall tävla i för varje dag. Detta är till höger på blanketten.

Glöm inte att signera blanketten.

Blanketterna till utställande klubbar skall alltid gå via oss. Som medlem i ÖRNSKÖLDSKATTEN kan du antingen maila dina anmälningar eller så skicka med post till mig (adress se ovan) Om du mailar behöver du inte underteckna anmälan. Skriv bara i mailet att jag har din fullmakt att skicka vidare. Enklast är att du sparar ner blanketten från SVERAKs hemsida på din dator och fyller i alla uppgifter. Du kan ju också skriva ut den och fylla i den för hand. Då kan du skicka den med post eller så scanna in den och maila. Valet är ditt.

OBS! Skickar du med post måste du skicka två exemplar!

 

Är det ÖRNSKÖLDSKATTENs egen utställning du skall anmäla till så läs i inbjudan vem du skall skicka till. Det kan nämnligen vara någon annan än ovan.

 

UTSTÄLLNINGSBLANKETT. Denna gäller fr o m 150101, den gamla får ej användas längre.

 

DIREKTANMÄLAN VIA INTERNET - Flera klubbar har börjat ta emot anmälningar direkt via SVERAKs databas. Läs i INBJUDAN om du skall göra det.

Norska klubbar har också ett direktsystem. När du anmäler till Norge så får Kerstin ett mail där hon skall bekräfta att du är medlem. Kom därför ihåg att betala in din medlemsavgift så slipper du förseningar.