Vaccinationsregler

 

 

Vaccinationsregler: Katten ska vara vaccinerad mot Kattpest, Kattsnuva och Herpes

 

samt ha erhållit erforderliga revaccinationer senast 15 dagar före utställningen.

 

Alla katter ska, efter att ha fått en grundvaccinering - med två på varandra följande vaccineringar, vaccineras årligen – såvida man inte har veterinärintyg på annan vaccinationsintervall. 15 dagars karens gäller som tidigare.

Karens

En karensperiod på 15 dagar gäller för samtliga typer av vaccinationer eller andra veterinärmedicinska ingrepp om inte veterinär ordinerar längre karenstid.

Undantag: Chipmärkning och blodprovstagning har 5 dagars karens.

Veterinärmedicinska ingrepp

Som veterinärmedicinskt ingrepp avses här behandling som bryter hudbarriären (vaccinering, operation och dylikt) eller slemhinnebarriären (tandsten eller annat som får det att blöda). Karensperioden tillkom på grund av den stress ingreppet innebär för immunförsvaret.

Nya Vaccinationsregler fr.o.m. 1/1 2013

Vid utställning samt vid leverans ska katt vara fullvaccinerad mot feline panleucopenia 'kattpest', felini calici virus 'kattsnuva' och feline herpes virus 'kattherpes'.

Information: De allra flesta vaccin mot kattpest och kattsnuva som används i Sverige omfattar även vaccin mot kattherpes.

 

 

 

Karens läkemedelsbehandling ("dopinglista")

 


REGLER FÖR DVÄRGBANDMASK I NORGE -Norges Landbruks- och matdepartementet har ändrat flera förskrifter som omfatter in- och utförsel av hundar, katter och illrar. Det är särskilt reglerna om behandling mot dvärgbandmask, införsel av hundar från Sverige och införsel av hundar, katter och illrar från tredjeland som är ändrade. Ändringen träder i kraft den 1. mai 2013. Detta innebär för dig som skall ställa ut i Norge att du inte längre behöver behandla katten innan införseln. Katten undantas dessutom från passregeln som införs på hund.