Djurassisterad terapi – hur kan husdjur hjälpa till vid missbruksrehabilitering?

Det är välkänt för många att husdjur får ägarna att må bättre på olika sätt. Varför skulle vi annars välja att ta hand om djur? De erbjuder ett kravlöst sällskap, det spelar ingen roll hur du ser ut eller vem är – ditt husdjur älskar dig ändå. De visar ovillkorlig kärlek. Oavsett om du är ledsen eller har en dålig dag – din bästa vän finns alltid där för dig!

Men djuren kan hjälpa till mer än så! Blindhundar är ett ypperligt exempel på hur djur kan assistera människor genom att efter träning uppfylla en speciell uppgift. Och det finns fler exempel på hur djur kan hjälpa människor på olika sätt.

Djur som jobbar med människor

Vanliga hjälpdjur som används är hästar, hundar, katter och delfiner. Men det vanligaste är att ta hjälp av hundar.

Djurassisterad terapi kan komplettera andra former av stödinsatser, när en person har svårigheter på något sätt. Som namnet avslöjar så innebär det att ett eller flera djur på något sätt deltar i det terapeutiska sammanhanget, som emotionell stöddjur eller som service/biståndsdjur.

Dessa djur är givetvis inte vilka som helst, utan de har noga blivit utvalda utifrån ras och personlighet. För emotionella stöddjur räcker det med rätt urval. Servicedjur å andra sidan får träning utefter vad de ska hjälpa till med. Syftet är att påverka individen att under behandling bli frisk. Och det finns många studier som bekräftar att metoden verkligen fungerar.

Det kan hjälpa till vid väldigt varierande problem, allt från att lindra och avleda smärta hos barn, till att skapa ökad livskvalitet hos personer med demens. Forskning bekräftar att det verkligen fungerar.

Men framför allt säger deltagare själva att de upplever positiva effekter och lindring med sina problem.

Djurassisterad terapi kan användas på många sätt

På ett sjukhus kan djur vara till stor hjälp vid behandling av till exempel cancer, smärtproblematik eller hjärtproblem. Djurassisterad terapi är dessutom väldigt vanligt vid behandling av psykiska besvär. Djur används bland annat i fängelser för att motverka stress, på vårdhem för att öka livskvalitén hos sjuka äldre, inom psykiatrisk behandling av ADHD, autism och andra former av kognitiva problem.

Djur och behandling av missbruk

Forskningen visar att kontakten med ett djur utsöndrar må-bra hormoner som oxytocin hos människor. Man har till och med kunnat mäta förbättringar som lägre blodtryck och mer stabiliserade hormonbalanser hos de behandlade. Om man ser till de psykologiska aspekterna så lindras ångest och andra depressionssymptom. Till och med motståndskraften ökar. Så både det psykiska och fysiska välmåendet förbättras.

Inom missbruksvården kan det vara svårt för behandlingspersonalen att nå fram till en deprimerad eller hårt innesluten patient. Att bryta ett beroende är en tung uppgift att stå inför. Alla kanske inte är där frivilligt från början. Kontakt med till exempel en stödhund kan skapa motivation hos missbrukaren. Han eller hon slappnar av på ett annat sätt än vad skulle vara möjligt annars. Man sänker garden – bygger lättare upp ett tillit och vågar därmed släppa in hjälpen från terapeuten. Den annars så krävande situationen blir allmänt lättare att hantera och patienten blir mer mottaglig för vård. Kontakten med djuret ökar det psykiska välmåendet. Patienter vittnar om att det blir lättare att prata om sina problem när terapin har varit assisterad av djur. På så sätt blir behandlingen mer effektiv.

 

Klas