Maniska djursamlare – ett beroende eller ett tvångsmässigt beteende?

Jag tror att det blir allt vanligare att folk får upp ögonen för fenomenet maniska samlare. Idag finns det flera underhållningsprogram på TV där man får se hur en manisk samlares vardag ser ut. Däremot finns det en typ av samlare som inte fått lika mycket medial uppmärksamhet än, nämligen djursamlare. Ringer uttrycket crazy cat lady en klocka? I så fall vet du nog vad jag pratar om.

Definitionen av en manisk djursamlare kan kort sammanfattas som en person som erhåller en onormal mängd husdjur men som är oförmögen att kunna ta hand om dem. Dock förstår personen själv inte att hen inte tar väl hand om djuren. Hen lever i ett tillstånd av ständig förnekelse och tror att djuren mår bra. Sanningen är tyvärr dock att både djur och människa tar illa vid av det maniska samlandet.

Kan maniskt djursamlande jämföras med andra typer av beroende?

För att svara på den frågan tänker jag först klargöra skillnaden mellan beroende och tvångsmässigt beteende. Ett beroende kan bl.a. kännetecknas genom att en person vill uppnå ett rus. Det är själva belöningen för beroendet. Att t.ex. ta droger, spela onlinespel och shopping kan utlösa ett sådant rus. Ett tvångsmässigt beteende däremot finns till för att undvika eller minska risken för hemska påföljder. Ofta inte verkliga påföljder utan sådana som en person själv hittat på.

Även behandlingen för dessa två ser väldigt olika ut. Ett beroende innefattar kemiska substanser. Antingen i form av olika droger, eller att en aktivitet, t.ex. spelberoende, utlöser en kemisk reaktion i kroppen som är beroendeframkallande. Detta måste kroppen rengöras från och man får lättast hjälp genom att bli inlagd på en avdelning som handskas med just sådana problem.

Har man ett tvångsmässigt beteende däremot behöver man hjälp i form av terapi. KBT – Kognitiv beteende terapi, har visats sig vara högst effektivt när det gäller olika former av OCD och kontrollbeteenden.

Vad räknas maniskt djursamlande som?

Maniskt samlande generellt ses inte som en egen sjukdom eller sätts som egen diagnos inom psykiatrin idag, utan räknas som ett kontrollbehov. Alltså lider maniska djursamlare av tvångsmässiga beteenden.

I kombination med dessa beteenden kan maniska samlare inte förstå att de orsakar djuren lidande. De påstår sig oftast ha en stark känslomässig koppling till djuren som andra människor inte har. Därför är det deras ansvar att ta hand om djuren. Dessa djursamlare tenderar också att avskärma sig från omvärlden och förlora sina andra (mänskliga) relationer. Detta i sin tur kan göra att relationen till djuren stärks ytterligare just för att de ersätter mänsklig kontakt.

Kanske är det värt att nämna att du inte kommer falla in i kategorin manisk djursamlare bara för att du har många husdjur. Den avgörande faktorn är huruvida du kan ta hand om dem eller inte. Om du kan förse dem med mat och vatten och om du tar dem till veterinären om de blir sjuka. Så jag säger kör på! 23 katter? Fräsigt. 18 hundar? Du menar 18 bästa kompisar? Inget fel med det.

 

Klas