Naturreservat i Sverige

Det är många av oss som tycker om att vara ute i naturen, antingen tillsammans med våra djur eller ensamma. Det finns mycket skog och mark att ta vara på, och eftersom vi dessutom har den fantastiska allemansrätten i Sverige så kan man ströva runt i princip var man vill i vårt avlånga land, ifall man är ute efter vacker natur. Det som gör Sverige så bra när det kommer till djurskydd är alla de naturreservat som finns, vilka har som uppgift att skydda den flora och fauna som lever i området.

Spänner över en stor del av landet

Det finns väldigt många naturreservat i Sverige, så många att det inte är alltid man tänker på att det är i ett sådant man befinner sig när man besöker ett. Faktum är att reservaten är så stora att de faktiskt täcker ungefär 85 procent av ytan i landet! De är utspridda över hela landet, men mycket av reservaten finns uppe i Norrland, där det speciella landskapet har blivit hem till många djur och växter som inte finns på så många ställen.

Reservaten är skyddade enligt lag i miljöbalken, och är därför skyddade från förstöring och skövling. Detta är viktigt att komma ihåg, eftersom man måste respektera de restriktioner som finns på markerna när man besöker dem. Det som är bra är att markerna alltid är öppna för besökare, men det kan finnas lite extra information att ta reda på innan, vilken alltid finns att läsa på skyltar runtom i området.

Totalt nästan 5000 stycken

Jo, du läste rätt. Det finns nästan 5000 olika naturreservat i Sverige, de flesta av dem finns som jag redan nämnt i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten, där den fina fjällnaturen behöver lite extra skydd. Naturreservaten är den största andelen mark i Sverige som har skyddad natur. För att det ska bli ett naturreservat krävs det dock att det finns särskilda skäl att skydda just denna plats.

Skälen för detta kan vara till exempel att man ska bevara den biologiska mångfald som finns just där, att man ska bevara värdefulla naturmiljöer som utan skyddet är hotade att försvinna, att man ska se till att friluftslivet i landet har områden att hålla till i eller att man ska genom reservatet skydda, återställa eller nyskapa naturmiljöer eller arter som är i behov av skydd. Det är alltså viktiga saker det handlar om, men ännu viktigare är att vem som helst får besöka reservaten och uppleva den skyddade naturen helt gratis.

ornskoldskatten